Video

Befria din nacke: del 1

Befria din nacke, del 2

En individuell feldenkrais® lektion (FI)

Medvetenhet genom rörelse (MGR)

Feldenkrais® och musiker

Feldenkrais® ur en forskares perspektiv

Ännu en MGR lektion

Feldenkrais® ur en elitidrottsmans synvikel

Feldenkrais® kan hjälpa löpare

Hur kan feldenkrais® hjälpa barn