Feldenkrais®metoden för att hantera stress bättre

Rör dig smart.

Rörelse för lärande

Att människor söker sig till Feldenkrais®metoden för att hantera stress bättre är inte så vanligt. Ofta är det andra orsaker till att jag blir kontaktad men när den huvudsakliga orsaken till att dom söker upp mig (det är vanligtvis smärta eller någon form av funktionsnedsättning) så upptäcker de flesta att de är mindre stressade.

Stress är komplicerat, ibland är stress en följd av smärta, obehag, eller funktionsnedsättningar men det kan också vara det motsatta, att stress ger smärta, obehag, funktionsnedsättningar. Och i de flesta fall så kan feldenkrais vara en väg till förbättringar.

Inte genom att behandla smärtan eller stressen direkt men genom att lära dem att hantera sin stress och smärta på ett mera adekvat sätt. Detta sker i huvudsak med hjälp av rörelser, rörelser som göres på ett behagligt och avslappnat sätt med stort fokus på hur vi rör oss.

Rör dig bättre och må bättre

Hur jag rör mig påverkar hur jag mår, hur jag tänker, känner och hur jag varseblir saker. Och eftersom det är lättare att lära sig att röra sig annorlunda än att ändra på de andra sakerna så är det i huvudsak rörelse vi jobbar med i Feldenkrais®metoden.

rörelse för lärande

Behagliga och roliga rörelser

Under en lektion så rör vi oss på ett medvetet sätt, långsamt med fokus på kvalitet och hur vi gör saker och ting vilket ger oss en möjlighet att göra saker annorlunda. Att bli medvetna om vanor både när det gäller hur vi rör oss, hur vi tänker och om våra känslor. Och medvetenhet om vad vi gör är en förutsättning för att kunna förändra saker.

Metodens många olika övningar/lektioner är oftast ovanliga, överraskade, roliga och utföres på ett tryggt sätt vilket ökar våra möjligheter att utnyttja hjärnans möjligheter till förändring och återhämtning (plasticitet). Villl du prova så klicka här>>

Lärande för minskad stress

Det handlar om lärande, men sättet vi rör oss under lektionerna ger också en stor avslappnade effekt som är positivt när det gäller stress.  Avslappning är också en förutsättning för att lärandet ska vara effektivt.

Lektionerna är uppbyggda så att min förmåga att känna vad jag gör övas upp. Jag upptäcker lättare när jag använder mer kraft än nödvändigt, när jag spänner muskler som inte behöver spännas.

Eftersom en av de vanligaste stressreaktionerna är just muskelspänningar så har det stor effekt på stress.

Med metodens hjälp lär jag mig att röra mig effektivare vilket på sikt minskar smärta och obehag, har jag någon form av funktionsnedsättning så förbättras även detta genom att min rörelseförmåga ökar.

Meditativa rörelser

De flesta feldenkrais lektioner utföres på ett långsamt sätt med stort fokus på rörelsekvalitet och andning vilket ofta kan försätta utövaren i ett nästan meditativt tillstånd vilket har positiv inverkan på stress.

Detta är bara några av orsakerna till att människor som ”feldenkraisar” regelbundet är stresståligare och mår bättre.

Rock & roll – gung och rull

Rock & roll

Gunga och njut

Rock & roll – Gunga och rulla.

Tänk att sitta i en gungstol på en veranda med en vacker utsikt! Vad kan vara mera rogivande och vederkvickande?  Eller tänk på hur du gungar ditt barn i famnen för att få hen att somna eller för att ge tröst. Minns glädjen när pappa/mamma satte fart på gungan i din barndom. Eller förtjusningen när man rullar nedför en grässlänt.

Det är något visst med att gunga och rulla, något sker inom mig. Kanske har det att göra med en känsla av viktlöshet, kanske är det något som har att göra med evolutionen. Men något sker i vårt nervsystem när vi gungar, rullar eller rockar oftast känner jag mig gladare, lugnare och mera avslappnad efteråt.

 

När gungade, rullade du runt på golvet senast?

Gunga

Glädjen att gunga

Minns du känslan, glädjen? Du kan uppleva det igen! Vi kan utnyttja detta för att må bättre.

Vill du testa så är du välkommen till mina Zoom lektioner de kommande 4 måndagarna (11, 18, 25 maj och 4 juni).

Ta hand om dig själv – gilla dig själv!

Att ta hand om dig själv!

Detta har varit fokus för mig både privat och i min yrkesverksamhet under lång tid.

Vad göra för att må bättre?

Hur gör man?

Men vad innebär det?
Ja det kanske betyder olika saker för olika människor men för mig innebär det att jag gör val så att jag mår så bra som möjligt. Det betyder att jag tar ansvar för mina val och gör dem med omsorg och medvetenhet.

Detta gäller på alla plan, hälsa, relationer, jobb o.s.v. Men den stora frågorna bli då: Hur vet jag vad som är bra för mig? Hur kan jag välja mellan olika alternativ?

Att välja – att gilla sig själv!

Detta är något som jag tagit upp på denna blogg otaliga gånger och ni som följt mig vet att jag alltid kommer tillbaka till några saker som jag anser vara av avgörande betydelse. Medvetenhet och lyhördhet.

Men jag vill också ta upp ytterligare en aspekt – nämligen förmågan att tycka om sig själv!!!

Feldenkrais®metoden är en fantastisk metod för att bli medveten och att träna upp sin lyhördhet. Men vad hjälper det om jag inte tycker om mig själv och gör val som jag inte mår bra av?
Jo även när det gäller att gilla sig själv så kan metoden hjälpa mig. Att tycka om mig själv, innebär att jag i alla sammanhang strävar att agera på ett sätt som känns behagligt och bekvämt!

Här är en kort video med min kollega och gode vän Alan Questel som betytt väldigt mycket för mig inom detta område. Han berättar lite hur Feldenkrais kan vara till hjälp.

Du höra mer från Alan och 34 andra experter på hur man tar hand om sig själv 1 – 10 maj. Move Better, Feel Better: FELDENKRAIS® AWARENESS SUMMIT kostnadsfritt online event. 

Varje Feldenkrais lektion är ett tillfälle för att lära oss att ta hand om oss själva. Varför inte ta chansen? Du kan också testa feldenkrais online på svenska.

Tidigare inlägg med liknade tema: Vad kan jag göra för att må bättre?  Ta hand om mig själv – med Feldenkrais.

TA HAND OM DIG SJÄLV OCH MÅ BRA.

Vad kan jag göra för att må bättre?

Fråga

Att må bra – hur?

Att må bättre det vill vi väl alla, men? Vad kan jag göra?

Världen har förändrats mycket de senaste 100 åren, stora framsteg inom vård, teknik, matvanor, motion, arbetsmiljö och mycket annat. (Alla håller kanske inte med men även om det ibland ser illa ut så är det mesta bättre). Vi lever längre och vi är friskare.

Men mår vi så bra?

Läs mer

Ta hand om mig själv! Med Feldenkrais.

Ta hand om mig själv!- ingen annan gör det!

Take care

Ta hand om dig själv

”Feldenkraismetoden handlar om att ta hand om sig själv på bästa möjliga sätt. Så vad innebär det att ta hand sig själv?
Allt vi gör under en feldenkraislektion, är till för att vi i livet ska kunna göra saker kraftfullt och så snabbt som vem som helst kan drömma om.
Men för att lära sig att göra detta, så måste inlärningsprocessen vara ful, långsam, långsam, och trivial, du måste lära dig processen för hur man organiserar sig, så att du kan göra saker bekvämt, elegant och estetiskt tillfredsställande, och då kan du göra det så snabbt, som du någonsin drömt vara möjligt. Men med en dålig rygg eller ett dåligt knä kan du inte få till det på en gång. Därför börjar vi långsamt för att kunna lära oss att göra det så fort som möjligt.”

Med dessa ord startade Moshe Feldenkrais en av sina sista workshops år 1980. Han hade då ägnat mer än 40 år av sitt liv åt att utveckla sin metod. Läs mer

WHAT IS FELDENKRAIS FOR ME?

Göran Mörkeberg

It is a difficult question – What is feldernkrais? (This is my first blog post in English. In the end you will find a audio recording of a Feldenkrais lesson I taught at a workshop in Poland some years ago. Hope you like it.)

Many years ago I heard Mark Reese say that to explain the Feldenkrais Method is as difficult as to explain life itself and after spending the last 35 years of my life trying to understand it I can only agree.

My first contact

When I fists came in contact with the FM in 1984, I had been a physical therapist for two years and in my spare time I was a track and field coach. I thought that I knew a lot about movement and how my body worked. But already after the first ATM – lesson (Awareness through movement) I realized that my knowledge of how I moved and what happened in my body when I moved was very limited. Many years has passed since then and after working with thousands of people I still have a lot to learn. Läs mer

Vem har glädje av feldenkrais metoden?

Fråga

Feldenkrais för vem?

Det korta svaret på frågan är alla.

Men det blir för enkelt, här kommer ett lite längre svar.

Vänster armbåge mot hö knä

Feldenkrais för alla

Feldenkrais metoden handlar ju väldigt mycket om att öka medvetenheten om hur jag använder min kropp och optimera detta. Vi vet ju alla att hur jag rör mig påverkar alla andra aspekter i livet – om rörelser blir lättare, behagligare, mjukare så blir jag gladare, mitt självförtroende ökar och så vidare. Därför är feldenkrais metoden till glädje för: Läs mer

Att lära för livet!

Moshe Feldenkrais om att lära för livet

Moshe Feldenkrais

Att lära för livet!
Moshe Feldenkrais sa en gång till sina elever att jag kommer att bli er sista lärare, inte för att jag är bättre än andra utan för att jag ska lära er hur ni lär er saker.

Att lära sig att lära är det stora med Feldenkrais och så här säger en av Moshes efterföljare Ruthy Alon om vinsten med Feldenkrais metoden. Läs mer

Göra rätt?

Göra rätt 1

Rulla från sida till sida

Hur vet jag om jag gör rätt? Jag erbjuder på hemsidan en del inspelade MGR-lektioner (Medvetenhet genom rörelse) för dig som inte har möjlighet att komma på mina kurser eller vill göra övningar hemma. En uppskattad sak och fler och fler utnyttjad detta.

För en tid sedan så var det en av mina kunder som uttryckte önskemål om att kunna se bilder eller kanske ännu hellre ha lektionerna som video. Jag svarade så här: Läs mer

Intelligenta rörelser, eller hur kunde det bli så fel?

Intelligenta rörelser

Varför blev det fel?

Att röra sig intelligent! Intelligenta rörelser

Vad betyder ovanstående? Under de senaste 35 åren har jag dagligen levt med Feldenkraismetoden, dess principer och metodens upptäckare/grundare Moshe Feldenkrais tankar och ord har varit med mig på olika sätt. För en tid hittade jag följande ord från honom: Läs mer

Lära nytt – träna intelligent!

röra sig intelligent

Släggkastning

Jag har sedan länge varit intresserad av hur fysiska aktiviteter påverkar hjärnan. Hur kan man röra sig intelligent? Under alla de år jag sysslat med feldenkrais har jag blivit mer och mer övertygad om att de flesta människor tar i alldeles för mycket när de ska lära sig nya saker och nya rörelser.

Detta blir speciellt tydligt när det handlar om något som är nytt och eftersom det är väldigt nyttigt för hjärnan att göra nya saker så utmanar jag mig själv med det. Läs mer

Vad är en intelligent rörelse?

Intelligent rörelse träning

En intelligent rörelse?

Vad vi menar vi med intelligent när det gäller att röra sig. Vad betyder det att röra sig intelligent?

Tillsammans med min gode vän och kollega John Tarr har jag ett program med titeln IRT= Intelligent rörelse träning och nästa kurstillfälle är i september på Hillesgården i nordvästra Skåne.

Det betyder att röra sig på ett sätt som leder till en ökad hälsa och välbefinnande. Läs vidare så får du veta mer! Läs mer

Vad är en bra rörelse?

Hur ska jag röra mig? (Vad är en bra rörelse?)

Vad är en bra rörelse

Hur?

Vi får ofta olika råd om vad vi ska göra och hur vi ska göra.
Det gäller i alla sammanhang och även hur vi rör oss, vad och hur vi ska träna. Eftersom rörelse är den huvudsakliga orsaken till att vi har en hjärna så håller vi oss till rörelse idag.

Vi får råd av experter inom olika områden. Råden är i regel välmenande och bygger för det mesta på fysiologiska och biomekaniska principer (regler). Läs mer

Att sätta svenskt rekord eller bli frisk/inte så olika

Bli frisk - sätta rekord 1

Medvetenhet genom rörelse lektion

Bli frisk – sätta rekord. Båda sakerna kräver en stor portion tålamod, envishet och uppmärksamhet.
Efter en av höstens sista  MGR (medvetenhet genom rörelse) lektioner berättar en av deltagarna hur mycket bättre hon kände sig jämfört med en timme tidigare när lektionen startade. Huvudvärken var borta, axlarna kändes lediga. Hon berättade också hur hon med hjälp av Feldenkrais gjort stora framsteg de senaste åren. Läs mer

Vad är en bra hållning? Del 4.

Vad är en bra hållning? Är det så viktigt?

Full balans

Jag vill definiera en bra hållning som en position från vilken jag kan (utan några större förberedelser) röra mig i vilken riktning som helst. Om jag står eller sitter balanserat så kan jag röra mig åt höger/vänster, nedåt/uppåt, bakåt/framåt då har jag en hållning som fungerar alltid. Då kan jag göra vad jag vill.

Jag kan nå dit genom att: Läs mer

Hållning del 3

En bra hållning är en biologisk nödvändighet!

Moshe Feldenkrais talar i videon nedan om – Vad är en bra hållning?

Biologisk nödvändighet. Vilket innebär. Läs mer

Hållning del 2

Vad är kroppshållning?

Vad ska du med hållning till undrar Moshe Feldenkrais i denna korta video.  Vad är hållning? Vad talar vi om? Är min hållning bra eller dålig?

Kanske hållning är ett tokigt ord. På engelska heter det posture – och kommer från ordet post vilket betyder, stolpe eller pelare.

Och om vi står eller sitter som en stolpe eller pelare så klarar vi oss förmodligen inte så bra i livet. Läs mer

Vad är en bra hållning?

Sträck på dig! Är förmodligen en uppmaning som de flesta av oss har fått höra upprepade gånger. Hur känner du dig när någon uppmanar dig att sträcka på dig? Du blir förmodligen inte glad,  det är antagligen  helt andra känslor det framkallar. Läs mer

Var tog tennisarmbågen vägen?

Tennisarmbåge?

– Jag har ont i höger armbåge; säger Lisa som hade bokat in en individuell feldenkraislektion hos mig.
– Hur länge har du haft det? Frågar jag.
– Några veckor.
– Har du gjort något speciellt som kan ha orsakat besvären?
– Nej inte vad jag vet, det gör väldigt ont när jag stödjer mig på armbågen eller rör vid den och den känns varm. En terapeut sa att det var tennisarmbåge Läs mer