Feldenkrais för ögonen

Feldenkrais för ögonen

Se bättre

Min första kontakt med Feldenkraismetoden ligger mer än 30 år tillbaka i tiden men jag minns det fortfarande. Jag deltog i en 5 dagars kurs och det var en omvälvande upplevelse som verkligen förändrade mitt sätt att se på saker och ting. Trots att kursen inte hette ”Feldenkrais för ögonen” så påverkade det mina ögon i allra högsta grad. .

Det var mycket som kändes nytt och ovant för mig men den största förändringen skedde med mina ögon. Läs mer