MENTOR GRUPP

Med Göran Mörkeberg. Start 19-20 januari 2019  (Endast för Feldenkraispedagoger)

Göran teaching in a workshop in Poland

Text in Englih futher down.

Det är mer än 30 år sedan jag startade min utbildning i denna fantastiska metod. Det har varit lärorikt och jag har genom åren haft förmånen att träffa väldigt många fantastiska människor. Jag har fått lära mig från många fantastiska feldenkraislärare och från alla mina elever.

För några år sedan räknade jag ut att jag givit mer än 25000 FI:s, antalet MGR lektioner jag undervisat har jag inte räknat men sedan 2002 har jag hållit dryg 130 helgkurser, workshops och föreläsningar. Dessutom har jag undervisat på 7 olika feldenkrais utbildningar.

Så en del har jag lyckats lära mig och jag vill gärna dela med mig av denna kunskap.

Därför startar jag en mentorsgrupp i Malmö 19–20 januari.

Göran demonstrating at an advanced training

Tanken är att vi ska träffas några gånger om året, 2–3 dagar varje gång. Programmet kommer att styras av deltagarnas önskemål och behov.

Max 14 deltagare, men för att det ska bli av krävs minst 8.

Kommer det att kosta något kanske du undrar. Jo det gör det. 2200 kr inkl. moms.

Anmälan snarast

Anmäl dig nu!

Om datumet eller Malmö inte fungerar för dig men du ändå är intresserad av detta upplägg så hör av dig ändå, kanske går det att organisera en grupp på annan plats eller annat datum.

 

Mentor Group. With Göran Mörkeberg. Only for feldenkrais practitioners. Start January 19 – 20. 2019. 

Demo at an advanced training in Malmö

It’s more than 30 years since I started my training in this amazing method. I have over the years had the privilege to meet many great people. I have been learned from many amazing feldenkraistrainers and from all my students.

A few years ago I reckoned that I have given more than 25000 FI’s, the number of ATM lessons I have taught I have not counted but since 2002 I have held over 130 weekend courses, workshops and lectures. In addition, I have taught at 7 different Feldenkrais educations.

Föreläsaren Göran Mörkeberg

So some I have managed to learn, and I would like to share this knowledge with you.

Therefore, I  will start a mentor group in Malmö 19 – 20 January 2019.

The idea is that we will meet a few times a year, 2 – 3 days each time. The program I intend to be guided by the participants  wishes and needs.

The size of the group is limited to 14 people, but for it happened it is required at least 8.

Will it cost something you may be wondering? Well it does. 2200 Swedish kronor incl VAT.

Notification as soon as possible.
Sign on!

If the date or Malmo does not work for you and you are still interested in this set-up, we may still be able to organize a group in a different place or other dates.